วิทยุออนไลน์ สถานี: FM 101.0 MHz Tourist Radio Krabi
ระยะเวลาออนไลน์ต่อเนื่อง : 2:21:34 Hrs.
ระยะเวลาคนฟังเฉลี่ย : 3:19:28 Hrs.
จำนวนคนฟังสูงสุด : 10/1000


Link stream.mp3: http://myradio4.plathong.net:8672/;stream.mp3
Link PLS file: http://myradio4.plathong.net:8672/listen.pls?sid=1
Link M3U file: http://myradio4.plathong.net:8672/listen.m3u?sid=1
Link ASX file: http://myradio4.plathong.net:8672/listen.asx?sid=1
Link XSPF file: http://myradio4.plathong.net:8672/listen.xspf?sid=1
Link QTL file: http://myradio4.plathong.net:8672/listen.qtl?sid=1

Graph จำนวนคนฟัง: Click to view
Port Status: https://myradio4.plathong.net/8672