ที่ ชื่อสถานี เว็บไซต์ จำนวนคนฟัง Uptime ฟังเฉลี่ย คลิกฟัง
3 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7078
4 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7040
5 FM.Health Station 106 Mhz. http://www.106-tcrfm.com/ 0/100 @ 128 kbps. 3:16:32 0:0:0 7128
6 samorn http://www.shoutcast.com 1/100 @ 96 kbps. 5:43:5 0:0:55 7100
7 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7130
8 Samyod Bangkok http://samyod.csd.go.th 4/1000 @ 96 kbps. 21:58:15 1:55:19 8068
9 pankeoy http://www.audiorealm.com 0/100 @ 96 kbps. 16:6:4 0:0:0 7226
10 My Station name http://www.audiorealm.com 0/200 @ 128 kbps. 21:26:43 0:0:0 8204
11 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7174
12 Happy Radio FM 101.50 MHz.Taphan Hin Phichit http://www.maneemusic.com 1/100 @ 192 kbps. 7:7:14 0:53:22 7208
13 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7260
14 OKstationpalas www.fm90palas.com 0/100 @ 64 kbps. 2:18:41 0:0:0 7182
15 voice of navy 675 KHz Bangna http://www.shoutcast.com 1/1000 @ 96 kbps. 67:0:9 1:11:38 9912
16 Radio Society http://www.radiosociety.in.th 23/100 @ 256 kbps. 46:31:18 4:4:58 7336
17 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8612
18 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7142
19 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8170
20 Talejai http://www.audiorealm.com 3/100 @ 64 kbps. 0:4:47 0:4:40 7256
21 namoradio http://www.shoutcast.com 0/100 @ 96 kbps. 21:17:4 0:0:0 7072
22 VON4 FM88.75MHz Chanthaburi Thailand https://sites.google.com/site/von4thailand 1/100 @ 128 kbps. 3:47:11 1:14:13 7356
23 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9980
24 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8008
25 HIPFM www.hipfmjapan.com 0/1000 @ 96 kbps. 27:39:15 0:0:0 9004
26 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7060
27 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8476
28 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8880
29 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7118
30 voice of navy FM 88 MHz Phuket http://www.audiorealm.com 1/1000 @ 128 kbps. 1:45:7 0:24:46 9924
31 Happy Radio FM. 102 Mhz. Lamphun http://www.tm2540.com 0/100 @ 64 kbps. 2:14:12 0:0:0 7236
32 smile radio radio12.plathong.net 0/200 @ 48 kbps. 17:31:33 0:0:0 8268
33 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7136
34 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7176
35 DJNOKNOI http://www.djnoknoi.com 0/100 @ 96 kbps. 16:49:20 0:0:0 7160
36 MAP Community Radio http://www.mapradio.org/mapms/en 1/1000 @ 64 kbps. 0:39:21 0:7:44 8984
37 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7272
38 ISLAM RADIO (สถานีวิทยุเสียงอิสลาม) http://www.audiorealm.com 2/200 @ 128 kbps. 75:26:10 1:7:17 7234
39 radiochaiyaphum http://www.trueplookpanya.com 0/100 @ 96 kbps. 11:7:1 0:0:0 7094
40 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7030
41 STARRADIO 106 NAKHONSAWAN http://radio12.plathong.net 0/200 @ 64 kbps. 0:23:42 0:0:0 8686
42 BaoYor http://www.audiorealm.com 0/1000 @ 96 kbps. 0:33:5 0:0:0 8488
43 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7188
44 Pleng4load.com asianetradio 0/100 @ 64 kbps. 87:8:50 0:0:0 7218
45 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7080
46 Chorsaard Media Association http://www.chorsaard.net 7/1000 @ 128 kbps. 1:10:20 0:33:22 9999
47 fmlampang.com www.fmlampang.com 0/1000 @ 64 kbps. 0:13:0 0:0:0 8532
48 NKP Radio FM 96.50 MHz http://www.audiorealm.com 0/100 @ 128 kbps. 4:0:58 0:0:0 7028
49 My Station name http://www.audiorealm.com 1/1000 @ 96 kbps. 0:34:43 0:1:7 8480
50 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8438
51 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9926
52 Doilorradio Station Doinoy http://www.doilorradio.com 2/100 @ 96 kbps. 3:26:12 0:7:38 7014
53 Amarinradio http://www.amarinradio.com 0/100 @ 96 kbps. 1:33:38 0:0:0 7104
54 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7232
55 http://www.Rimdonradio.com 0/100 @ 64 kbps. 5:23:54 0:0:0 7070
56 Fm 104 Mhz Words http://loveradiodjboy.igetweb.com 0/100 @ 96 kbps. 4:2:44 0:0:0 7254
57 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7018
58 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8494
59 spicefm 99.50MHz http://www.shoutcast.com 0/200 @ 24 kbps. 4:14:15 0:0:0 7096
60 VOICE OF NAVY FM 93.75 MHz TRAD http://www.shoutcast.com 1/1000 @ 128 kbps. 3:23:24 3:23:20 9920
61 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7116
62 atrayongradio www.atrayongradio.net 0/100 @ 64 kbps. 0:51:50 0:0:0 7058
63 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7156
64 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8856
65 Media Selatan http://www.shoutcast.com 0/1000 @ 128 kbps. 10:58:49 0:0:0 8694
66 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7154
67 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7244
68 My Station name http://www.audiorealm.com 0/1000 @ 80 kbps. 1:11:48 0:0:0 8484
69 voice of navy AM 1170 KHz phitsanulok http://www.audiorealm.com 0/1000 @ 64 kbps. 3:23:48 0:0:0 9916
70 FM 101.0 MHz Tourist Radio Krabi http://www.radiokrabi.com 2/1000 @ 64 kbps. 19:16:7 9:38:31 8672
71 voice of navy AM 1485 KHz Phuket http://www.audiorealm.com 0/100 @ 128 kbps. 2:31:45 0:0:0 7354
72 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7092
73 mungkonradio 2 http://www.example.com 1/200 @ 64 kbps. 55:39:53 0:9:17 8126
74 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7320
75 Nicefm http://www.nicefm.net 0/100 @ 64 kbps. 23:54:27 0:0:0 7032
76 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7180
77 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7224
78 My Station name http://www.audiorealm.com 0/100 @ 96 kbps. 75:20:27 0:0:0 7212
79 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7140
80 DJNOKNOI http://www.djnoknoi.com 0/100 @ 128 kbps. 7:41:3 0:0:0 7158
81 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8130
82 My Station name http://www.audiorealm.com 0/100 @ 64 kbps. 13:14:14 0:0:0 7144
83 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8002
84 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7190
85 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8812
86 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8982
87 Tai Hun Mai Online Radio http://taihunmairadio.com 0/210 @ 0 kbps. 0:46:53 0:0:0 7038
88 TonOr Radio http://www.maneemusic.com 0/100 @ 64 kbps. 1:9:37 0:0:0 7108
89 Can Radio KK 106.25 MHz http://www.canradiokk.com 0/300 @ 96 kbps. 3:16:16 0:0:0 7262
90 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8674
91 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8896
92 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8244
93 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7168
94 MAXAGRORADIO http://www.audiorealm.com 1/200 @ 192 kbps. 0:9:57 0:0:2 7328
95 JamesLooktung http://www.audiorealm.com 0/100 @ 128 kbps. 2:13:41 0:0:0 7196
96 all time radio http://www.alltimeradio.com 0/1000 @ 96 kbps. 2:9:12 0:0:0 8662
97 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7138
98 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7042
99 voice of navy 97.25 MHz PHANGNGA http://www.audiorealm.com 1/1000 @ 96 kbps. 3:24:59 0:0:10 9932
100 FM 93.0 MHz ?.??.????????????? http://www.shoutcast.com 2/1000 @ 64 kbps. 14:39:57 0:11:47 8660
101 Voice Of Navy FM 88 MHz ChiangMai Thailand http://www.audiorealm.com 5/1000 @ 96 kbps. 3:23:46 1:11:12 9922
102 FM 91.50 MHz.Lamphun http://www.shoutcast.com 0/200 @ 128 kbps. 2:40:15 0:0:0 7228
103 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7106
104 myradio.plathong.net myradio.plathong.net 0/1000 @ 128 kbps. 1:44:54 0:0:0 8076
105 Www.Oldskoolscouse.Co.Uk LINEMusic 0/160 @ 64 kbps. 7:54:24 0:0:0 7268
106 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8486
107 XanSiamRadio3 http://www.xansiam.com/radio3.html 0/1000 @ 64 kbps. 12:42:52 0:0:0 8478
108 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8816
109 Voice of Navy - FM 88.5 MHz. http://www.shoutcast.com 0/100 @ 96 kbps. 14:39:57 0:0:0 7346
110 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8722
111 Wat Phut Online http://www.shoutcast.com 0/1000 @ 96 kbps. 9:39:25 0:0:0 8814
112 89.5 P http://www.thephuketnews.com/radio 7/1000 @ 128 kbps. 31:36:13 0:41:52 8020
113 0/500 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7016
114 My Station name http://www.audiorealm.com 0/100 @ 64 kbps. 8:11:36 0:0:0 8810
115 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7120
116 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7124
117 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8808
118 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7214
119 Smile FM.90.75 www.smilestation.in.th 0/100 @ 96 kbps. 89:43:58 0:0:0 7086
120 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7192
121 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8024
122 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7230
123 Voice of Navy - FM 106 MHz. http://www.shoutcast.com 36/1000 @ 64 kbps. 14:39:57 2:3:7 8648
124 อ้อยหวานน้ำตาลสุรินทร์ http://www.audiorealm.com 0/100 @ 128 kbps. 2:8:0 0:0:0 7036
125 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7006
126 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7186
127 iceradio http://www.icemedia.info 1/100 @ 128 kbps. 4:15:44 4:15:4 7020
128 ออโต้ดีเจเพลงพักใจดอทเนต www.plengpakjai.net 11/200 @ 64 kbps. 0:24:44 3:4:13 8802
129 https://http://103.22.182.102:8048 http://103.22.182.102:8048 0/100 @ 56 kbps. 2:58:14 0:0:0 8048
130 My Station name http://www.audiorealm.com 0/100 @ 32 kbps. 1:12:39 0:0:0 7264
131 voice of navy FM 94.5 MHz Songkhla http://www.audiorealm.com 0/100 @ 96 kbps. 3:20:15 0:0:0 7350
132 My Station name http://www.audiorealm.com 0/100 @ 96 kbps. 1:59:9 0:0:0 7240
133 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7054
134 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7056
135 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8526
136 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 9600
137 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8060
138 voice of navy 720 KHz SATTAHIP rcp2.plathong.net 0/1000 @ 96 kbps. 0:37:18 0:0:0 9918
139 ThaiNiceMusic http://xat.com/ThaiNiceMusic 6/100 @ 64 kbps. 9:20:53 2:5:3 7066
140 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7110
141 FM 87.75 MHz Ao Louk Krabi http://www.radiokrabi.com 0/1000 @ 64 kbps. 15:41:7 0:0:0 8582
142 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9018
143 EGM Stream http://www.example.com 1/100 @ 128 kbps. 0:8:11 0:3:58 8882
144 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 0/200 @ 24 kbps. 15:52:26 0:0:0 8286
145 muanglungradio http://www.muanglungradio.com 0/100 @ 128 kbps. 21:28:59 0:0:0 7076
146 FM101.50MHz. http://www.suphachai.org 0/100 @ 96 kbps. 4:30:51 0:0:0 7206
147 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7074
148 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8980
149 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7274
150 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7238
151 Powerr media 93.00 Mhz http://www.maneemusic.com 1/1000 @ 64 kbps. 1:8:8 0:53:11 8706
152 FM 89 Jukebox Radio http://www.radiokrabi.com 0/1000 @ 64 kbps. 23:34:30 0:0:0 8676
153 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7008
154 voice of navy AM 1431 KHz Songkhla http://www.audiorealm.com 0/100 @ 56 kbps. 2:12:0 0:0:0 7352
155 914radio http://www.rbs914.com 0/1000 @ 96 kbps. 3:41:49 0:0:0 8072
156 https://www.userpanel.net/radio/getradio.php radio 12.plathong.net 0/1000 @ 160 kbps. 3:14:13 0:0:0 8052
157 smoothradio 10.45 MHz. http://www.audiorealm.com 0/200 @ 96 kbps. 2:0:4 0:0:0 8212
158 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7052
159 My Station name http://www.audiorealm.com 0/1000 @ 64 kbps. 16:24:50 0:0:0 8474
160 FM 88.75 MHz www.rbs934.org 0/200 @ 128 kbps. 2:45:42 0:0:0 8206
161 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7004
162 RMUTI RADIO www.mct-rmuti.com 0/100 @ 64 kbps. 42:11:54 0:0:0 7082
163 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8124
164 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7068
165 Cnrradio cnrradio.com 2/100 @ 96 kbps. 4:3:24 2:2:59 7178
166 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 9908
167 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7348
168 Voice Of Navy AM1170KHz Chanthaburi Thailand http://sites.google.com/site/von4thailand 0/100 @ 128 kbps. 1:23:52 0:0:0 7358
170 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7134
171 http://www.sakidkhow.com http://www.audiorealm.com 0/100 @ 96 kbps. 4:38:19 0:0:0 7216
172 atomiccm.com http://www.shoutcast.com 0/200 @ 96 kbps. 20:33:33 0:0:0 7184
173 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7046
174 Radio Online http://www.shoutcast.com 1/100 @ 96 kbps. 13:13:31 1:18:56 7126
175 FM. 100.00 MHz. www.100lamtakong.monkong.org 0/100 @ 96 kbps. 0:0:13 0:0:0 7022
176 fm100.00 http://www.audiorealm.com 0/100 @ 64 kbps. 16:6:4 0:0:0 7064
177 voice of navy 104 MHz Ubonratchathani http://www.audiorealm.com 1/1000 @ 64 kbps. 3:15:41 0:3:8 9936
178 107.75 mhz http://www.audiorealm.com 0/100 @ 80 kbps. 1:56:26 0:0:0 7026
179 0/5000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7010
180 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8056
181 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7098
182 90 Hip.Fm. http://www.maneemusic.com 0/100 @ 128 kbps. 2:15:54 0:0:0 8116
183 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9000
184 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7000
185 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 0/1000 @ 24 kbps. 31:54:45 0:0:0 8704
186 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7200
187 voice of navy FM 97.50 MHz Nakhonpanom http://www.shoutcast.com 0/1000 @ 24 kbps. 1:5:11 0:0:0 9914
188 smile9525fm http://www.smile9525fm.com 1/200 @ 256 kbps. 97:2:0 58:32:57 8846
189 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 1/1000 @ 96 kbps. 0:8:3 0:5:48 7002
190 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8714
191 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8708
192 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7062
193 Alpharadio www.alpharadiohatyai.com 0/200 @ 96 kbps. 2:17:27 0:0:0 7338
194 FM97.00MHz NakonthoengRadio http://www.radiothoeng.com 0/100 @ 64 kbps. 4:11:29 0:0:0 7258
195 Saensuk 97.75fm http://www.smilestation.in.th 0/100 @ 64 kbps. 112:50:53 0:0:0 7112
196 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 9934
197 Radio COM2 FM106.0MHz MCU Chiang Mai Campus www.cmmcuradio.com 0/100 @ 64 kbps. 3:14:43 0:0:0 7050
198 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8128
199 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8236
200 ลูกทุ่งมหาชน http://www.audiorealm.com 1/100 @ 64 kbps. 43:9:19 15:1:35 7194
201 93.75 Top Viewpoint Radio Phrae www.topviewpointradio.com 8/1000 @ 96 kbps. 0:39:41 0:25:3 8274
202 My Station name http://www.audiorealm.com 0/1000 @ 64 kbps. 16:19:17 0:0:0 8482
203 69Radio http://www.69Radio.com 2/100 @ 128 kbps. 3:13:37 0:12:58 7024
204 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8214
205 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7152