ที่ ชื่อสถานี เว็บไซต์ จำนวนคนฟัง Uptime ฟังเฉลี่ย คลิกฟัง
3 army3radio-nan.com http://www.army3radio-nan.com/ 0/100 @ 96 kbps. 8:52:59 0:0:0 7078
4 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7040
5 FM.Health Station 106 Mhz. http://www.106-tcrfm.com/ 0/100 @ 128 kbps. 0:19:24 0:0:0 7128
6 samorn http://www.shoutcast.com 1/100 @ 96 kbps. 8:52:44 0:28:21 7100
7 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7130
8 Samyod Bangkok http://samyod.csd.go.th 3/1000 @ 96 kbps. 1:36:10 0:19:27 8068
9 My Station name http://www.audiorealm.com 1/100 @ 128 kbps. 8:52:46 2:21:53 7034
10 My Station name http://www.audiorealm.com 0/200 @ 128 kbps. 8:52:46 0:0:0 8204
11 55 Radio FM 105.25 MHz http://radio12.plathong.net/port.php?port=7174 0/100 @ 128 kbps. 5:26:52 0:0:0 7174
12 Happy Radio FM 101.50 MHz.Taphan Hin Phichit http://www.maneemusic.com 0/100 @ 192 kbps. 7:40:51 0:0:0 7208
13 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7260
14 OKstationpalas www.fm90palas.com 1/100 @ 64 kbps. 3:41:25 0:9:10 7182
15 voice of navy 675 KHz Bangna http://www.shoutcast.com 1/1000 @ 96 kbps. 1:55:27 0:7:55 9912
16 Radio Society http://www.radiosociety.in.th 19/100 @ 256 kbps. 8:52:46 1:49:12 7336
17 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8612
18 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8170
19 PJ nanajung คนบ้านเดียวกัน http://www.audiorealm.com 7/100 @ 64 kbps. 0:21:14 0:13:31 7256
20 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7072
21 VON4 FM88.75MHz Chanthaburi Thailand https://sites.google.com/site/von4thailand 1/100 @ 128 kbps. 5:18:17 0:1:50 7356
22 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9980
23 Fm90narerk http://www.shoutcast.com 0/1000 @ 128 kbps. 6:6:1 0:0:0 8008
24 HIPFM www.hipfmjapan.com 0/1000 @ 96 kbps. 0:26:18 0:0:0 9004
25 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7060
26 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8476
27 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8880
28 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7118
29 voice of navy FM 88 MHz Phuket http://www.audiorealm.com 5/1000 @ 128 kbps. 4:32:34 0:40:31 9924
30 Happy Radio FM. 102 Mhz. Lamphun http://www.tm2540.com 0/100 @ 64 kbps. 3:14:35 0:0:0 7236
31 smile radio radio12.plathong.net 0/200 @ 96 kbps. 8:52:45 0:0:0 8268
32 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7136
33 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7176
34 RadioBOSS Stream http://www.example.com 0/100 @ 128 kbps. 3:15:37 0:0:0 7160
35 MAP Community Radio http://www.mapradio.org/mapms/en 0/1000 @ 64 kbps. 1:49:4 0:0:0 8984
36 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7272
37 thai islam Radio (สถานีวิทยุเสียงอิสลาม) http://www.audiorealm.com 4/200 @ 128 kbps. 8:52:50 1:32:53 7234
38 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7094
39 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7030
40 STARRADIO 106 NAKHONSAWAN http://radio12.plathong.net 4/200 @ 64 kbps. 1:39:0 0:46:13 8686
41 BaoYor http://www.audiorealm.com 0/1000 @ 96 kbps. 1:41:13 0:0:0 8488
42 Skpradio http://www.audiorealm.com 0/100 @ 64 kbps. 3:26:36 0:0:0 7188
43 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7218
44 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7080
45 Chorsaard Media http://www.audiorealm.com 3/1000 @ 128 kbps. 7:8:52 2:10:36 9999
46 fmlampang.com www.fmlampang.com 3/1000 @ 64 kbps. 3:14:20 0:11:56 8532
47 NKP Radio FM 96.50 MHz http://www.audiorealm.com 1/100 @ 128 kbps. 2:32:45 0:1:25 7028
48 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7222
49 My Station name http://www.audiorealm.com 1/1000 @ 96 kbps. 5:0:45 0:13:35 8480
50 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8438
51 Voice Of navy Fm 95.75 Mhz. Nong Khai http://www.shoutcast.com 1/1000 @ 32 kbps. 4:59:24 0:25:16 9926
52 Doilorradio Station Doinoy http://www.doilorradio.com 3/100 @ 96 kbps. 7:13:37 2:15:54 7014
53 Amarinradio http://www.amarinradio.com 2/100 @ 96 kbps. 4:50:44 1:12:42 7104
54 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7232
55 http://www.Rimdonradio.com 0/100 @ 64 kbps. 6:25:41 0:0:0 7070
56 Fm 104 Mhz Words http://loveradiodjboy.igetweb.com 0/100 @ 96 kbps. 5:45:42 0:0:0 7254
57 สถานีวิทยุแฮปปี้เรดิโอ สัตหีบ Fm 106.25 Mhz http://www.happyjass.com 1/100 @ 112 kbps. 1:57:9 0:11:9 7018
58 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8494
59 spicefm 99.50MHz http://www.shoutcast.com 0/200 @ 24 kbps. 0:21:26 0:0:0 7096
60 VOICE OF NAVY FM 93.75 MHz TRAD http://www.shoutcast.com 1/1000 @ 128 kbps. 4:41:41 2:43:37 9920
61 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7116
62 atrayongradio www.atrayongradio.net 0/100 @ 64 kbps. 2:0:47 0:0:0 7058
63 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7156
64 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8856
65 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8694
66 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7154
67 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7244
68 My Station name http://www.audiorealm.com 0/1000 @ 80 kbps. 6:42:21 0:0:0 8484
69 voice of navy AM 1170 KHz phitsanulok http://www.audiorealm.com 0/1000 @ 64 kbps. 1:35:49 0:0:0 9916
70 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8672
71 voice of navy AM 1485 KHz Phuket http://www.audiorealm.com 0/100 @ 128 kbps. 3:44:30 0:0:0 7354
72 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7092
73 mungkonradio 2 http://www.example.com 0/200 @ 64 kbps. 8:52:45 0:0:0 8126
74 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7180
75 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7224
76 My Station name http://www.audiorealm.com 0/100 @ 96 kbps. 8:52:47 0:0:0 7212
77 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7140
78 DJNOKNOI http://www.djnoknoi.com 0/100 @ 128 kbps. 8:52:45 0:0:0 7158
79 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8130
80 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8002
81 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7190
82 SmoothPlus975 http://www.headmediaradio.com 0/100 @ 128 kbps. 8:52:47 0:0:0 7012
83 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8812
84 MAP Radio http://www.mapradio.org 0/1000 @ 64 kbps. 0:28:53 0:0:0 8982
85 0/210 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7038
86 TonOr Radio http://www.maneemusic.com 0/100 @ 64 kbps. 2:28:19 0:0:0 7108
87 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8674
88 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8896
89 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8244
90 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7168
91 MAXAGRO RADIO http://www.audiorealm.com 0/200 @ 192 kbps. 1:30:11 0:0:0 7328
92 JamesLooktung http://www.audiorealm.com 0/100 @ 128 kbps. 3:32:26 0:0:0 7196
93 all timeradio1 http://www.alltimeradio.com 0/1000 @ 96 kbps. 1:0:29 0:0:0 8662
94 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7138
95 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7042
96 voice of navy 97.25 MHz PHANGNGA http://www.audiorealm.com 3/1000 @ 96 kbps. 4:41:1 0:25:47 9932
97 ?.??.????????????? FM 93.0 MHz. http://www.shoutcast.com 3/1000 @ 64 kbps. 7:58:24 0:27:45 8660
98 Voice Of Navy FM 88 MHz ChiangMai Thailand http://www.audiorealm.com 2/1000 @ 96 kbps. 4:43:19 0:25:33 9922
99 FM 91.50 MHz.Lamphun http://www.shoutcast.com 0/200 @ 128 kbps. 2:59:30 0:0:0 7228
100 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7106
101 myradio.plathong.net myradio.plathong.net 1/1000 @ 128 kbps. 3:31:1 0:26:18 8076
102 http://www.oldskoolscouse.co.uk/ LINEMusic 1/160 @ 64 kbps. 31:9:16 0:15:19 7268
103 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8486
104 XanSiamRadio3 http://www.xansiam.com/radio3.html 0/1000 @ 64 kbps. 8:52:47 0:0:0 8478
105 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8816
106 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 1/100 @ 64 kbps. 7:58:24 0:31:35 7346
107 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8722
108 Wat Phut Online http://www.shoutcast.com 6/1000 @ 96 kbps. 8:52:50 0:34:58 8814
109 89.5 P http://www.thephuketnews.com/radio 16/1000 @ 128 kbps. 8:52:51 1:5:6 8020
110 RadioBOSS Stream http://www.example.com 0/100 @ 128 kbps. 3:29:49 0:0:0 7016
111 My Station name http://www.audiorealm.com 0/100 @ 64 kbps. 9:28:25 0:0:0 8810
112 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7120
113 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7124
114 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8808
115 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7214
116 Smile FM.90.75 www.smilestation.in.th 0/100 @ 96 kbps. 8:52:48 0:0:0 7086
117 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7192
118 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 0/200 @ 128 kbps. 8:52:32 0:0:0 7230
119 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 116/1000 @ 64 kbps. 7:58:25 0:58:36 8648
120 อ้อยหวานน้ำตาลสุรินทร์ http://www.audiorealm.com 0/100 @ 128 kbps. 3:34:33 0:0:0 7036
121 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7006
122 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7186
123 iceradio http://www.icemedia.info 0/100 @ 128 kbps. 5:34:58 0:0:0 7020
124 psi@plengpakjai.net http://www.plengpakjai.net 8/200 @ 96 kbps. 0:57:28 0:32:44 8802
125 https://http://103.22.182.102:8048 http://103.22.182.102:8048 0/100 @ 48 kbps. 5:19:47 0:0:0 8048
126 My Station name http://www.audiorealm.com 0/100 @ 32 kbps. 4:53:24 0:0:0 7264
127 voice of navy FM 94.5 MHz Songkhla http://www.audiorealm.com 3/100 @ 96 kbps. 2:48:48 0:37:33 7350
128 My Station name http://www.audiorealm.com 0/100 @ 96 kbps. 3:5:56 0:0:0 7240
129 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7054
130 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7056
131 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 9600
132 myradio.plathong.net http://www.shoutcast.com 2/1000 @ 96 kbps. 8:52:40 0:12:30 8060
133 voice of navy 720 KHz SATTAHIP rcp2.plathong.net 1/1000 @ 96 kbps. 2:42:21 1:43:17 9918
134 Naszy http://www.audiorealm.com 4/100 @ 96 kbps. 0:20:22 0:13:10 7066
135 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7110
136 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8582
137 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9018
138 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8882
139 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8286
140 muanglungradio http://www.muanglungradio.com 0/100 @ 128 kbps. 8:52:48 0:0:0 7076
141 FM101.50MHz.บ้านดอยเทวดา http://www.suphachai.org 0/100 @ 96 kbps. 6:0:21 0:0:0 7206
142 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7074
143 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8980
144 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7274
145 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7238
146 Powerr media 93.00 Mhz http://www.maneemusic.com 1/1000 @ 64 kbps. 2:25:24 0:9:28 8706
147 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8676
148 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7008
149 voice of navy AM 1431 KHz Songkhla http://www.audiorealm.com 0/100 @ 56 kbps. 3:32:49 0:0:0 7352
150 914radio http://www.rbs914.com 1/1000 @ 96 kbps. 0:21:38 0:24:53 8072
151 https://103.22.182.102:8052 radio 12.plathong.net 0/1000 @ 160 kbps. 0:37:8 0:0:0 8052
152 smoothradio 10.45 MHz. http://www.audiorealm.com 1/200 @ 96 kbps. 3:18:33 1:2:6 8212
153 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7052
154 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8474
155 FM 88.75 MHz www.rbs934.org 0/200 @ 128 kbps. 3:58:55 0:0:0 8206
156 BUBPHA_RADIO 99.75MHz http://www.shoutcast.com 0/100 @ 128 kbps. 8:52:47 0:0:0 7004
157 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7082
158 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8124
159 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7068
160 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7178
161 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 9908
162 voice of navy 1161 KHz Ubonratchathani http://www.audiorealm.com 0/100 @ 64 kbps. 2:32:14 0:0:0 7348
163 Voice Of Navy AM1170KHz Chanthaburi Thailand http://sites.google.com/site/von4thailand 0/100 @ 128 kbps. 3:12:27 0:0:0 7358
165 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7134
166 http://www.sakidkhow.com http://www.audiorealm.com 0/100 @ 96 kbps. 8:52:46 0:0:0 7216
167 atomiccm.com http://www.shoutcast.com 0/200 @ 96 kbps. 8:52:49 0:0:0 7184
168 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7046
169 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7126
170 voice of navy 104 MHz Ubonratchathani http://www.audiorealm.com 1/1000 @ 64 kbps. 1:42:15 1:42:25 9936
171 0/5000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7010
172 Samyod Phuket http://www.shoutcast.com 2/1000 @ 40 kbps. 3:12:1 0:14:17 8056
173 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7098
174 90 Hip.Fm. http://www.maneemusic.com 1/100 @ 128 kbps. 2:29:22 0:25:22 8116
175 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9000
176 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7000
177 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 0/1000 @ 24 kbps. 1:31:45 0:0:0 8704
178 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7200
179 voice of navy FM 97.50 MHz Nakhonpanom http://www.shoutcast.com 2/1000 @ 24 kbps. 3:31:40 0:45:54 9914
180 smile9525fm http://www.smile9525fm.com 2/200 @ 256 kbps. 8:52:48 0:24:29 8846
181 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7002
182 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8714
183 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8708
184 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7062
185 Alpharadio www.alpharadiohatyai.com 2/200 @ 96 kbps. 3:30:32 0:30:55 7338
186 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7258
187 Saensuk 97.75fm http://www.smilestation.in.th 0/100 @ 64 kbps. 0:21:2 0:0:0 7112
188 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 9934
189 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8128
190 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8236
191 lookthungmahachon http://www.shoutcast.com 1/100 @ 96 kbps. 8:52:51 8:52:24 7194
192 93.75 Top Viewpoint Radio Phrae www.topviewpointradio.com 22/1000 @ 96 kbps. 1:59:48 0:55:26 8274
193 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8482
194 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7024
195 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8214
196 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7152