ที่ ชื่อสถานี เว็บไซต์ จำนวนคนฟัง Uptime ฟังเฉลี่ย คลิกฟัง
3 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7078
4 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7040
5 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7128
6 sa http://www.shoutcast.com 1/100 @ 96 kbps. 19:29:6 0:1:0 7100
7 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7130
8 Samyod Bangkok http://samyod.csd.go.th 2/1000 @ 96 kbps. 10:24:52 1:27:20 8068
9 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7226
10 SIAMSOAP / 098-418-4651 www.siamsoap.net 1/100 @ 128 kbps. 46:7:46 1:32:58 7114
11 My Station name http://www.audiorealm.com 0/200 @ 128 kbps. 9:4:13 0:0:0 8204
12 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7208
13 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7182
14 voice of navy 675 KHz Bangna http://www.shoutcast.com 0/1000 @ 96 kbps. 13:10:25 0:0:0 9912
15 Radio Society http://www.radiosociety.in.th 8/100 @ 256 kbps. 4:50:19 2:37:13 7336
16 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8612
17 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7142
18 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8170
19 namoradio http://www.shoutcast.com 4/100 @ 96 kbps. 46:7:50 4:59:36 7072
20 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7356
21 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9980
22 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8008
23 HIPFMJAPAN www.hipfmjapan.com 0/1000 @ 96 kbps. 46:7:46 0:0:0 9004
24 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7060
25 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8476
26 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8880
27 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7118
28 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9924
29 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7236
30 BuddhapojOnline http://www.buddhapojradio.net 5/1000 @ 64 kbps. 6:31:48 0:30:41 8120
31 Smile radio http://www.shoutcast.com 0/200 @ 96 kbps. 10:40:29 0:0:0 8268
32 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7136
33 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7176
34 DJNOKNOI http://www.noknoi.com/ 0/100 @ 96 kbps. 18:36:25 0:0:0 7160
35 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8984
36 THAI ISLAM FM RADIO(MuslimRadioFM.104.25MHz) http://www.audiorealm.com 22/200 @ 96 kbps. 3:14:29 1:28:26 7234
37 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7094
38 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7164
39 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7030
40 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8488
41 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7188
42 Pleng4load.com asianetradio 0/100 @ 64 kbps. 154:55:36 0:0:0 7218
43 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7080
44 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 9999
45 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8532
46 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7028
47 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7222
48 XanSiam Radio http://www.xansiam.com/radio4.html 0/1000 @ 96 kbps. 7:43:45 0:0:0 8480
49 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8438
50 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9926
51 Doilorradio Station Doinoy http://www.doilorradio.com 1/100 @ 96 kbps. 7:27:55 1:22:21 7014
52 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7104
53 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7220
54 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7232
55 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7070
56 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7018
57 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8494
58 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7096
59 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9920
60 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7116
61 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7058
62 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7170
63 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7156
64 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8856
65 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8694
66 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7154
67 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8484
68 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9916
69 FM 101.0 MHz Tourist Radio Krabi http://www.radiokrabi.com 2/1000 @ 64 kbps. 4:40:0 1:29:33 8672
70 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7354
71 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7092
72 mungkonradio 2 http://www.example.com 0/200 @ 32 kbps. 9:18:33 0:0:0 8126
73 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7320
74 Nicefm 100MHz xlagency.in 0/100 @ 64 kbps. 17:14:16 0:0:0 7032
75 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7224
76 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7212
77 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7140
78 DJNOKNOI http://www.djnoknoi.com 0/100 @ 96 kbps. 8:4:44 0:0:0 7158
79 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8130
80 My Station name http://radio12.plathong.net/7144/;stream.mp3 0/100 @ 64 kbps. 24:19:56 0:0:0 7144
81 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8002
82 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7190
83 Play Hits Radio Lampang http://www.play-hits.com 0/222 @ 128 kbps. 8:42:48 0:0:0 7012
84 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7122
85 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8812
86 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8982
87 0/210 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7038
88 TonOrRadio http://www.maneemusic.com 0/100 @ 64 kbps. 16:9:14 0:0:0 7108
89 FM 94.0 MHz Klongthom Krabi Radio www.radiokrabi.com 0/1000 @ 96 kbps. 5:57:18 0:0:0 8674
90 Pleng4load.com djsunwave.com 0/100 @ 128 kbps. 12:22:59 0:0:0 7210
91 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8896
92 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7166
93 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8244
94 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7168
95 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7150
96 Luktungmaxagro http://www.audiorealm.com 3/200 @ 192 kbps. 0:0:0 0:0:14 7328
97 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7196
98 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8662
99 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7138
100 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8624
101 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7042
102 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8298
103 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8000
104 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9932
105 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8252
106 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7132
107 FM 93.0 MHz ?.??.????????????? http://www.shoutcast.com 0/1000 @ 64 kbps. 3:32:49 0:0:0 8660
108 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9922
109 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 0/200 @ 128 kbps. 2:19:32 0:0:0 7228
110 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8076
111 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8486
112 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8478
113 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8816
114 fm 88.5mhz http://www.shoutcast.com 0/100 @ 24 kbps. 3:32:49 0:0:0 7346
115 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8722
116 Wat Phut Online http://www.shoutcast.com 0/1000 @ 96 kbps. 6:14:1 0:0:0 8814
117 89.5 P http://www.thephuketnews.com/radio 4/1000 @ 128 kbps. 33:55:24 10:10:29 8020
118 0/500 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7016
119 My Station name http://www.audiorealm.com 0/100 @ 64 kbps. 4:57:17 0:0:0 8810
120 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7084
121 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7120
122 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7124
123 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8808
124 Dharma For Friend Online http://www.shoutcast.com 1/100 @ 96 kbps. 7:58:36 0:50:25 7214
125 Smile FM.90.75 www.smilestation.in.th 0/100 @ 96 kbps. 22:9:6 0:0:0 7086
126 ลูกทุ่งอันดามัน92.75ภูเก็ต http://www.audiorealm.com 0/100 @ 96 kbps. 1:24:32 0:0:0 7192
127 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8024
128 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 0/200 @ 128 kbps. 40:13:58 0:0:0 7230
129 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 38/1000 @ 24 kbps. 3:32:49 1:22:57 8648
130 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7204
131 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7036
132 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7006
133 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7186
134 iceradio http://www.icemedia.info 0/100 @ 128 kbps. 18:57:4 0:0:0 7020
135 ออโต้ดีเจเพลงพักใจดอทเนต www.plengpakjai.net 5/200 @ 64 kbps. 2:23:14 2:15:25 8802
136 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8048
137 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7202
138 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7350
139 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7054
140 theerapatradio http://www.shoutcast.com 1/100 @ 48 kbps. 5:39:58 1:3:36 7056
141 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8526
142 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9600
143 Www.Oldskoolscouse.Co.Uk www.prakanfm.com 0/246 @ 96 kbps. 46:7:45 0:0:0 7148
144 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 1/1000 @ 96 kbps. 0:30:54 0:20:47 8060
145 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9918
146 INGz http://www.audiorealm.com 9/100 @ 96 kbps. 0:36:38 3:36:50 7066
147 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7110
148 FM 87.75 MHz http://www.radiokrabi.com 0/1000 @ 64 kbps. 18:35:22 0:0:0 8582
149 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9018
150 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8882
151 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 0/200 @ 24 kbps. 0:40:0 0:0:0 8286
152 muanglungradio http://www.muanglungradio.com 0/100 @ 64 kbps. 17:31:59 0:0:0 7076
153 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7206
154 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7074
155 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8980
156 FM104.50 MHz http://radio12.plathong.net:7146/index.html?sid=1 0/100 @ 64 kbps. 5:57:48 0:0:0 7146
157 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7238
158 Power media 93.00 MHz http://www.maneemusic.com 1/1000 @ 64 kbps. 18:27:9 1:11:25 8706
159 like 95.5 http://www.shoutcast.com 0/209 @ 320 kbps. 10:12:50 0:0:0 7048
160 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7008
161 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7088
162 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7352
163 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8072
164 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8052
165 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0
166 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8212
167 Radio71 http://www.radiodee.net 0/100 @ 64 kbps. 2:23:24 0:0:0 7044
168 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7052
169 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8474
170 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8206
171 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7004
172 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7082
173 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8124
174 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7068
175 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7178
176 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9908
177 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7348
178 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7358
180 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7134
181 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7216
182 atomiccm.com http://www.shoutcast.com 0/200 @ 96 kbps. 9:7:20 0:0:0 7184
183 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7198
184 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7172
185 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7090
186 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7046
187 0/500 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7126
188 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7022
189 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7064
190 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9936
191 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7026
192 0/5000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7010
193 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8056
194 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7098
195 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8116
196 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9000
197 voice of navy 104.75 MHz Pattaya rcp2.plathong.net 0/1000 @ 96 kbps. 13:21:18 0:0:0 8704
198 FM90.75 www.clickfm.in.th 0/100 @ 96 kbps. 16:29:42 0:0:0 7200
199 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9914
200 smile9525fm http://www.smile9525fm.com 0/200 @ 128 kbps. 46:7:49 0:0:0 8846
201 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7002
202 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8714
203 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8708
204 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7062
205 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7338
206 Saensuk 97.75fm http://www.smilestation.in.th 0/100 @ 64 kbps. 46:7:51 0:0:0 7112
207 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9934
208 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7050
209 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8758
210 mungkonradio http://www.example.com 1/200 @ 80 kbps. 49:57:6 0:45:53 8128
211 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8236
212 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7194
213 Top viewpoint Radio 93.75 Phrae www.topviewpointradio.com 5/1000 @ 96 kbps. 3:24:20 0:57:43 8274
214 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8482
215 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7024
216 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8214
217 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7152