ที่ ชื่อสถานี เว็บไซต์ จำนวนคนฟัง Uptime ฟังเฉลี่ย คลิกฟัง
3 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7078
4 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7040
5 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7128
6 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7162
7 sa http://www.shoutcast.com 1/100 @ 96 kbps. 12:26:17 0:27:26 7100
8 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7130
9 Samyod Bangkok http://samyod.csd.go.th 2/1000 @ 96 kbps. 19:19:47 0:19:28 8068
10 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7226
11 SIAMSOAP ADS : 098-418-4651 www.siamsoap.net 0/100 @ 128 kbps. 9:31:45 0:0:0 7114
12 SK RADIO FM 91 http://www.fm91hatyai.com 0/100 @ 96 kbps. 15:3:10 0:0:0 7034
13 My Station name http://www.audiorealm.com 0/200 @ 128 kbps. 17:39:19 0:0:0 8204
14 55 Radio FM 105.25 MHz http://radio12.plathong.net/port.php?port=7174 1/100 @ 96 kbps. 13:4:35 10:48:35 7174
15 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7208
16 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7260
17 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7182
18 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9912
19 Radio Society http://www.radiosociety.in.th 11/100 @ 256 kbps. 10:47:55 2:59:18 7336
20 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8612
21 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7142
22 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8170
23 คนบ้านเดียวกัน เรดิโอ https://xat.com/KONBANDIEWKAN 1/100 @ 64 kbps. 2:19:51 0:19:49 7256
24 namoradio http://www.shoutcast.com 4/100 @ 96 kbps. 32:39:15 3:52:0 7072
25 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7356
26 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9980
27 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8008
28 HIPFMJAPAN www.hipfmjapan.com 0/1000 @ 96 kbps. 32:39:11 0:0:0 9004
29 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7060
30 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8476
31 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8880
32 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7118
33 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9924
34 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7236
35 Smile radio http://www.shoutcast.com 0/200 @ 96 kbps. 20:56:1 0:0:0 8268
36 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7136
37 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7176
38 DJNOKNOI http://www.noknoi.com/ 0/100 @ 96 kbps. 4:34:10 0:0:0 7160
39 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8984
40 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7272
41 ISLAM RADIO http://www.audiorealm.com 3/200 @ 320 kbps. 0:3:15 0:12:0 7234
42 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7094
43 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7030
44 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8686
45 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8488
46 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7188
47 Pleng4load.com asianetradio 0/100 @ 64 kbps. 186:0:49 0:0:0 7218
48 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7080
49 Chorsaard Media http://www.chorsaard.net 2/1000 @ 128 kbps. 32:39:12 0:42:4 9999
50 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8532
51 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7028
52 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7252
53 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7222
54 XanSiam Radio http://www.audiorealm.com 3/1000 @ 96 kbps. 14:16:55 3:0:45 8480
55 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8438
56 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9926
57 Doilorradio Station Doinoy http://www.doilorradio.com 1/100 @ 96 kbps. 0:14:2 0:10:4 7014
58 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7104
59 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7232
60 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7070
61 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7254
62 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7018
63 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8494
64 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7096
65 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9920
66 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7116
67 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7156
68 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8856
69 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8694
70 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7154
71 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7244
72 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8484
73 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9916
74 FM 101.0 MHz Tourist Radio Krabi http://www.radiokrabi.com 3/1000 @ 64 kbps. 10:52:30 4:4:53 8672
75 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7354
76 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7092
77 mungkonradio 2 http://www.example.com 0/200 @ 32 kbps. 16:46:31 0:0:0 8126
78 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7320
79 Nicefm http://www.nicefm.net 1/100 @ 64 kbps. 13:1:8 5:9:29 7032
80 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7180
81 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7224
82 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7212
83 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7140
84 DJNOKNOI http://www.djnoknoi.com 0/100 @ 96 kbps. 32:39:17 0:0:0 7158
85 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8130
86 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7144
87 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8002
88 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7190
89 Play Hits Radio Lampang http://www.play-hits.com 0/222 @ 128 kbps. 15:0:1 0:0:0 7012
90 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7122
91 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8812
92 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8982
93 0/210 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7038
94 TonOr Radio 101.00 Mhz http://www.maneemusic.com 0/100 @ 64 kbps. 3:59:4 0:0:0 7108
95 0/300 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7262
96 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8674
97 Pleng4load.com djsunwave.com 0/100 @ 128 kbps. 16:15:2 0:0:0 7210
98 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8896
99 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8244
100 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7168
101 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7328
102 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7196
103 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8662
104 Greedzwave http://www.audiorealm.com 0/200 @ 64 kbps. 4:26:8 0:0:0 7138
105 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7042
106 Noknoi Singburi http://www.audiorealm.com 0/1000 @ 96 kbps. 7:28:57 0:0:0 8298
107 Radio Thailand FM.92.50 MHz http:/nbt.prd.go.th 0/100 @ 96 kbps. 6:23:47 0:0:0 8000
108 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9932
109 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7132
110 FM 93.0 MHz Bangkok http://www.shoutcast.com 2/1000 @ 64 kbps. 18:18:27 0:38:1 8660
111 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9922
112 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7228
113 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8076
114 LINEMusic LINEMusic 0/160 @ 64 kbps. 0:33:54 0:0:0 7268
115 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8486
116 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8478
117 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8816
118 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 0/100 @ 24 kbps. 18:18:27 0:0:0 7346
119 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8722
120 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8814
121 89.5 P http://www.thephuketnews.com/radio 5/1000 @ 128 kbps. 32:39:17 6:25:45 8020
122 0/500 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7016
123 My Station name http://www.audiorealm.com 0/100 @ 64 kbps. 2:47:27 0:0:0 8810
124 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7084
125 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7120
126 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8808
127 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7246
128 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7214
129 Smile FM.90.75 www.smilestation.in.th 2/100 @ 96 kbps. 12:49:43 12:49:50 7086
130 ลูกท่งอันดามัน92.75ภูเก็ต http://www.audiorealm.com 0/100 @ 64 kbps. 10:6:31 0:0:0 7192
131 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8024
132 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 0/200 @ 128 kbps. 20:26:28 0:0:0 7230
133 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8648
134 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7036
135 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7006
136 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7186
137 iceradio http://www.icemedia.info 0/100 @ 128 kbps. 6:47:1 0:0:0 7020
138 PooJoKo http://www.plengpakjai.net 11/200 @ 128 kbps. 9:44:22 5:27:23 8802
139 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8048
140 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7264
141 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7248
142 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7350
143 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7240
144 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7054
145 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7056
146 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8526
147 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9600
148 prakanfm radio online samutprakan www.prakanfm.com 0/246 @ 96 kbps. 16:14:59 0:0:0 7148
149 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8060
150 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9918
151 ThaiNiceMusic http://xat.com/ThaiNiceMusic 6/100 @ 64 kbps. 2:42:32 1:0:52 7066
152 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7110
153 FM 87.75 MHz Ao Louk Krabi http://www.radiokrabi.com 0/1000 @ 64 kbps. 20:31:53 0:0:0 8582
154 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9018
155 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8882
156 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 0/200 @ 24 kbps. 12:4:34 0:0:0 8286
157 muanglungradio http://www.muanglungradio.com 0/100 @ 128 kbps. 7:35:51 0:0:0 7076
158 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7206
159 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7074
160 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8980
161 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7146
162 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7274
163 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7238
164 Power media 93.00 Mhz http://www.maneemusic.com 1/1000 @ 64 kbps. 2:52:18 2:42:54 8706
165 FM 89 Jukebox Radio http://www.radiokrabi.com 0/1000 @ 64 kbps. 8:0:43 0:0:0 8676
166 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7048
167 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7008
168 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7088
169 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7352
170 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8072
171 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 0/1000 @ 160 kbps. 7:25:43 0:0:0 8052
172 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8212
173 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7044
174 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7052
175 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8474
176 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8206
177 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7004
178 RMUTI RADIO www.mct-rmuti.com 1/100 @ 64 kbps. 9:2:5 2:51:6 7082
179 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8124
180 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7068
181 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7178
182 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 9908
183 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7348
184 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7358
186 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7134
187 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7216
188 atomiccm.com http://www.shoutcast.com 0/200 @ 96 kbps. 18:57:7 0:0:0 7184
189 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7090
190 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7046
191 0/500 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7126
192 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7022
193 fm100.00 http://www.audiorealm.com 0/100 @ 64 kbps. 2:21:17 0:0:0 7064
194 voice of navy 104 MHz Ubonratchathani http://www.audiorealm.com 1/1000 @ 64 kbps. 19:1:50 2:20:16 9936
195 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7026
196 0/5000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7010
197 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8056
198 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7098
199 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8116
200 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9000
201 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7000
202 voice of navy 104.75 MHz Pattaya rcp2.plathong.net 0/1000 @ 96 kbps. 29:13:55 0:0:0 8704
203 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7200
204 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9914
205 smile9525fm http://www.smile9525fm.com 0/200 @ 128 kbps. 32:39:14 0:0:0 8846
206 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7002
207 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8714
208 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8708
209 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7338
210 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7258
211 Saensuk 97.75fm http://www.smilestation.in.th 0/100 @ 64 kbps. 12:48:13 0:0:0 7112
212 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9934
213 mungkonradio http://www.example.com 2/200 @ 80 kbps. 0:41:50 1:32:50 8128
214 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8236
215 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7194
216 93.75 Top ViewPoint Radio Phrae www.topviewpointradio.com 4/1000 @ 96 kbps. 4:49:0 0:54:45 8274
217 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8482
218 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7024
219 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8214
220 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7152